Methodiek voor particulieren

Hulpmiddelen die mogelijk ingezet worden door Keuzenkamp coaching & advies.

 

Model Omschrijving
Disc-model (William Moulton Marston) Het model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie en bestaat uit 4 temperamenten: Dominant (rood), Interactief (geel), Stabiel (groen) en Consciëntieus (blauw).

DISC vergroot de kennis van gedrag, helpt communicatie te verbeteren, vergroot individuele effectiviteit binnen organisaties en stimuleert het benutten van talenten.

Kernkwadrant (Daniel Ofman) Het kernkwadrant laat zien hoe kwaliteiten zowel positieve als negatieve kanten hebben.
5-G model Dit model gaat er vanuit dat er een vaste volgorde is van de 5 G’s. Gebeurtenis – Gedachten – Gevoel – Gedrag – Gevolg. Het is eenvoudig, maar enorm krachtig als je het in de praktijk bewust weet toe te passen.
Kleurenmodel (de Caluwé) De vijf manieren van denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd door kleuren.
RET methode (Albert Ellis) De Rationele Emotieve Therapie – ook wel Rationele Effectiviteitstraining (RET) genoemd, gaat ervan uit dat een deel van de ongezonde stress die wij ervaren, wordt veroorzaakt door de manier waarop wij aankijken tegen de gebeurtenissen die zich aan ons voordoen.
Leerstijlen (Kolb) De leerstijlen van Kolb geven op een herkenbare manier inzicht in jouw positie en gedrag in leer- en werkprocessen.Omgaan met geven-, vragen- en ontvangen van feedback.

Naast genoemde modellen maakt Keuzenkamp coaching & advies gebruik van meerdere test-modellen om inzichten te krijgen op het gebied van drijfveren, zelfbeeld

© Copyright - Keuzenkamp coaching & advies. Website ontwerp Affectdesign