Methodiek voor bedrijven stichtingen en verenigingen

Keuzenkamp coaching & advies wil graag als partner aan de slag om jouw bedrijf nog vitaler te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volgende gedachtengoed cq modellen

Model/literatuur Omschrijving
PDCA (circle of Deming) De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act.
Steven Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Eén van de meest invloedrijke managementgoeroes geeft inzicht in de manier waarop leiderschap werkt.

Integraal Klachten Management (Kees Ahaus) Een verstandige onderneming koestert haar tevreden klanten. Om duurzaam waarde te creëren is goed omgaan met mensen die klachten hebben zeker zo belangrijk. Klachtenmanagement, oog hebben voor onvrede van klanten en wegen zoeken om hun vertrouwen te herwinnen, is voor elke zichzelf respecterende organisatie dan ook onontbeerlijk.
De Ladder (Ben Tiggelaar) Waarom veranderen zo moeilijk is. In drie stappen naar verandering.
Undefended Leadership

(Simon Walker)

Leidinggeven vanuit wie je bent. Leiderschap gaat over macht en vertrouwen,
Hoe krijg ik ze zover (Jan van Zetten) ‘Hoe krijg ik ze zover? ‘ hoe je je medewerkers met glashelder management door de verschillende fases van gedragsverandering heen krijgt. Hoe je mensen op een natuurlijke wijze betrokken maakt. Hoe je weerstand herkent en ombuigt”.
Lean Met Lean Management worden bedrijfsresultaten verbeterd door verspilling te elimineren.
INK-managementmodel Het INK-managementmodel is een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties. Het model bestaat uit tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’. Dit model is een ‘Rijnlands’-model. Het zet aan tot het zoeken van de balans tussen de belangen van alle belanghebbenden.

© Copyright - Keuzenkamp coaching & advies. Website ontwerp Affectdesign