Methodiek voor bedrijven stichtingen en verenigingen

Keuzenkamp coaching & advies wil graag als partner aan de slag om jouw bedrijf nog vitaler te maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het volgende gedachtengoed c.q. modellen

Model/literatuur Omschrijving
PDCA (circle of Deming) De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act.
Steven Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Eén van de meest invloedrijke managementgoeroes geeft inzicht in de manier waarop leiderschap werkt.

Integraal Klachten Management (Kees Ahaus) Een verstandige onderneming koestert haar tevreden klanten. Om duurzaam waarde te creëren is goed omgaan met mensen die klachten hebben zeker zo belangrijk. Klachtenmanagement, oog hebben voor onvrede van klanten en wegen zoeken om hun vertrouwen te herwinnen, is voor elke zichzelf respecterende organisatie dan ook onontbeerlijk.
De Ladder (Ben Tiggelaar) Waarom veranderen zo moeilijk is. In drie stappen naar verandering.
Soft Controls (Muel Kaptein) Softcontrols zijn de niet tastbare gedrag beïnvloedende  factoren in een organisatie, die van belang zijn voor het realiseren van doelen van de organisatie en de eisen en verwachtingen van stakeholders.

Doormiddel van uitgekiende vraagstelling is de organisatie snel door te lichten opzoek naar knelpunten die wel gevoeld worden maar kennelijk moeilijk te verwoorden kunnen worden. Daarna volgt een route van oplossingen en verbeteringen.

Hoe krijg ik ze zover (Jan van Zetten) ‘Hoe krijg ik ze zover? ‘ hoe je je medewerkers met glashelder management door de verschillende fases van gedragsverandering heen krijgt. Hoe je mensen op een natuurlijke wijze betrokken maakt. Hoe je weerstand herkent en ombuigt”.
Lean Met Lean Management worden bedrijfsresultaten verbeterd door verspilling te elimineren.
INK-managementmodel Het INK-managementmodel is een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties. Het model bestaat uit tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’. Dit model is een ‘Rijnlands’-model. Het zet aan tot het zoeken van de balans tussen de belangen van alle belanghebbenden.

© Copyright - Keuzenkamp coaching & advies. Website ontwerp Affectdesign