Home

Missie

Keuzenkamp coaching & advies coacht mensen individueel (particulier) en adviseert bedrijven, verenigingen en stichtingen. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door nieuwe inzichten, mensen hun talenten- en organisaties hun mogelijkheden, aantoonbaar beter gaan benutten

Visie

Keuzenkamp coaching & advies is de unieke combinatie van kennis, levens- en werkervaring. De droom is om mensen en ondernemingen te helpen bij het vinden van nieuwe perspectieven. Leren zien van kansen. Ontdekken van nog niet eerder ervaren talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Praktisch waar het kan en onderbouwend waar het moet. Helpen bij het gaatjes maken in de muur zodat jij het schilderij kunt ophangen.

Bij individuele coach trajecten gaat het vooral om inzicht te krijgen in het zelfbeeld en de drijfveren. Problemen te zien als een aantal te nemen heuveltjes in plaats van een onneembare grote berg. Dit alles vanuit een veilige omgeving waarbij de gecoachte leidend is. Situaties waarmee Keuzenkamp coaching & advies veel expertise kan inbrengen zijn: oplossen problemen met je leidinggevende of collega’s; voorkomen burn-out; het vinden van de juiste baan inclusief sollicitatie; het goed organiseren en plannen van je werkzaamheden.

Daar waar er sprake is van een onderneming, vereniging of stichting heeft Keuzenkamp coaching & advies de droom om te ontzorgen. Er is ruime ervaring op het gebied van fusies; samenwerking in teams; inrichten processen; ombuigen van klachten naar kansen; inzet van soft-controls.

Keuzenkamp coaching & advies start onze samenwerking altijd door eerst goed te luisteren wat er speelt. Daarna gaan wij samen helder maken wat het doel is van onze samenwerking. Vervolgens wordt er inzicht gekregen in de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden. Vanuit dat verkregen inzicht stellen wij samen vast wat de juiste route naar het doel is. De coach/adviseur speelt hier een faciliterende rol op de achtergrond. Vervolgens: aan de slag!

© Copyright - Keuzenkamp coaching & advies. Website ontwerp Affectdesign