Home

Missie

Keuzenkamp coaching & advies coacht mensen individueel (particulier) en adviseert organisaties zowel profit als non-profit. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door nieuwe inzichten, mensen hun talenten- en organisaties hun mogelijkheden, aantoonbaar beter gaan benutten

Visie

Keuzenkamp coaching & advies is dé unieke combinatie van kennis, levens- en werkervaring. De droom is mensen en ondernemingen te helpen bij het vinden van nieuwe perspectieven. Leren zien van kansen. Ontdekken van nog niet eerder ervaren talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Praktisch waar het kan en onderbouwend waar het moet. Helpen bij het gaatjes maken in de muur zodat jij het schilderij kunt ophangen.

Bij individuele coaching gaat het vooral om inzicht te krijgen in het zelfbeeld en de drijfveren. Problemen te zien als een aantal te nemen heuveltjes in plaats van een onneembare grote berg. Dit alles vanuit een veilige omgeving waarbij de gecoachte coach samen optrekken. Situaties waarbij Keuzenkamp coaching & advies expertise kan inbrengen zijn: oplossen werk gerelateerde problemen; voorkomen burn-out; re-integreren; loopbaankeuze maken; effectief solliciteren; job-coaching en timemanagement.

Daar waar er sprake is van een organisatie, heeft Keuzenkamp coaching & advies de droom “zorgen weg te nemen”. Er is ruime ervaring op het gebied van fusies; samenwerking in teams; inrichten processen; ombuigen van klachten naar kansen; inzet van soft-controls en verandertrajecten.

Keuzenkamp coaching & advies start onze samenwerking altijd door eerst goed te luisteren wat er speelt. Daarna gaan wij helder maken wat het doel is van onze samenwerking. Vervolgens wordt er inzicht gekregen in aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden. Vanuit dat verkregen inzicht stellen wij samen vast wat de juiste route naar het doel is. Keuzenkamp coaching & advies speelt hier een faciliterende en inspirerende rol. Vervolgens: aan de slag!

© Copyright - Keuzenkamp coaching & advies. Website ontwerp Affectdesign